Firma bola založená v roku 1992.

 • Poskytujeme vnútroštátnu a medzinárodnú (CZ, AT, HU) nákladnú dopravu na profesionálnej úrovni za výhodnú ceny.
 • Vykupujeme plastový odpad (odrezky plastových okien), ktorú následne upravujeme drvením na granulát o 8 mm.
 • Predávame PVC granulát na ďalšie použitie.
 • Manipulácia so stavebným, odpadovým a iným materiálom a tovarom:
  • dovoz
  • odvoz
  • likvidácia
  • nakladanie, vykladanie
 • Prenájom kontajnera
 • Prepravný poriadok: Prepravný poriadok.pdf